[repositories] devel: [groups] [packages] [maintainers] [changelog]

 libQt5WebEngine: Shared libraries for qtwebengine

Name:libQt5WebEngine
Release:5.13.0-1mamba
Architecture:i586
Group:System/Libraries
Description:This package contains shared libraries for qtwebengine.
Size:121.60 MB
Download:libQt5WebEngine-5.13.0-1mamba.i586.rpm
Source RPM:qtwebengine
Provides:libQt5WebEngine.so.5 libQt5WebEngine.so.5(Qt_5) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.0) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.1) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.10) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.11) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.12) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.13) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.2) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.3) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.4) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.5) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.6) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.7) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.8) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5.9) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5_PRIVATE_API) libQt5WebEngineCore.so.5 libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.0) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.1) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.10) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.11) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.12) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.13) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.2) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.3) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.4) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.5) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.6) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.7) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.8) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5.9) libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5_PRIVATE_API) libQt5WebEngineWidgets.so.5 libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.0) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.1) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.10) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.11) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.12) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.13) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.2) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.3) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.4) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.5) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.6) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.7) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.8) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5.9) libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5_PRIVATE_API) libqtwebengineplugin.so libqwebengineview.so libQt5WebEngine[=5.13.0-1mamba]
Requires:/sbin/ldconfig /sbin/ldconfig ld-linux.so.2 ld-linux.so.2(GLIBC_2.1) ld-linux.so.2(GLIBC_2.3) libGL.so.1(libGL-fglrx-legacy-X11|libGL-fglrx-X11|libGL-Mesa-dri|libGL-Mesa-dri|libGL-nvidia-X11|libGL-nvidia-X11|libGL-nvidia_304-X11|libGL-nvidia_304-X11|libGL-nvidia_340-X11|libGL-nvidia_340-X11|VirtualBox) libQt5Core.so.5 libQt5Core.so.5(Qt_5) libQt5Core.so.5(Qt_5.13) libQt5Designer.so.5 libQt5Gui.so.5 libQt5Gui.so.5(Qt_5) libQt5Gui.so.5(Qt_5_PRIVATE_API) libQt5Network.so.5 libQt5Network.so.5(Qt_5) libQt5Positioning.so.5 libQt5Positioning.so.5(Qt_5) libQt5PrintSupport.so.5 libQt5PrintSupport.so.5(Qt_5) libQt5Qml.so.5 libQt5Qml.so.5(Qt_5) libQt5Quick.so.5 libQt5Quick.so.5(Qt_5) libQt5QuickWidgets.so.5 libQt5QuickWidgets.so.5(Qt_5) libQt5WebChannel.so.5 libQt5WebChannel.so.5(Qt_5) libQt5WebEngine.so.5 libQt5WebEngine.so.5(Qt_5) libQt5WebEngine.so.5(Qt_5_PRIVATE_API) libQt5WebEngineCore.so.5 libQt5WebEngineCore.so.5(Qt_5) libQt5WebEngineWidgets.so.5 libQt5WebEngineWidgets.so.5(Qt_5) libQt5Widgets.so.5 libQt5Widgets.so.5(Qt_5) libQt5Xml.so.5 libX11-xcb.so.1 libX11.so.6 libXcomposite.so.1 libXcursor.so.1 libXdamage.so.1 libXext.so.6 libXfixes.so.3 libXi.so.6 libXrender.so.1 libXss.so.1 libXtst.so.6 libasound.so.2 libasound.so.2(ALSA_0.9) libasound.so.2(ALSA_0.9.0rc4) libc.so.6 libc.so.6(GLIBC_2.0) libc.so.6(GLIBC_2.1) libc.so.6(GLIBC_2.1.3) libc.so.6(GLIBC_2.11) libc.so.6(GLIBC_2.14) libc.so.6(GLIBC_2.15) libc.so.6(GLIBC_2.16) libc.so.6(GLIBC_2.2) libc.so.6(GLIBC_2.2.3) libc.so.6(GLIBC_2.28) libc.so.6(GLIBC_2.3) libc.so.6(GLIBC_2.3.2) libc.so.6(GLIBC_2.3.3) libc.so.6(GLIBC_2.3.4) libc.so.6(GLIBC_2.4) libc.so.6(GLIBC_2.6) libc.so.6(GLIBC_2.7) libc.so.6(GLIBC_2.9) libdbus-1.so.3 libdbus-1.so.3(LIBDBUS_1_3) libdl.so.2 libdl.so.2(GLIBC_2.0) libdl.so.2(GLIBC_2.1) libevent-2.1.so.6 libexpat.so.1 libfontconfig.so.1 libfreetype.so.6 libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1(GCC_3.0) libgcc_s.so.1(GCC_3.4) libgcc_s.so.1(GCC_4.0.0) libgcc_s.so.1(GCC_7.0.0) libgcc_s.so.1(GLIBC_2.0) libharfbuzz.so.0 libjpeg.so.8 libjpeg.so.8(LIBJPEG_8.0) liblcms2.so.2 libm.so.6 libm.so.6(GLIBC_2.0) libm.so.6(GLIBC_2.1) libm.so.6(GLIBC_2.27) libm.so.6(GLIBC_2.29) libminizip.so.1 libnspr4.so libnss3.so libnss3.so(NSS_3.10) libnss3.so(NSS_3.11) libnss3.so(NSS_3.11.1) libnss3.so(NSS_3.12) libnss3.so(NSS_3.12.3) libnss3.so(NSS_3.2) libnss3.so(NSS_3.22) libnss3.so(NSS_3.3) libnss3.so(NSS_3.4) libnss3.so(NSS_3.5) libnss3.so(NSS_3.8) libnss3.so(NSS_3.9.2) libnssutil3.so libnssutil3.so(NSSUTIL_3.12) libnssutil3.so(NSSUTIL_3.12.3) libopus.so.0 libpci.so.3 libplc4.so libplds4.so libpng16.so.16 libpng16.so.16(PNG16_0) libpthread.so.0 libpthread.so.0(GLIBC_2.0) libpthread.so.0(GLIBC_2.1) libpthread.so.0(GLIBC_2.12) libpthread.so.0(GLIBC_2.2) libpthread.so.0(GLIBC_2.2.3) libpthread.so.0(GLIBC_2.3.2) libpthread.so.0(GLIBC_2.3.3) libre2.so.0 libresolv.so.2 librt.so.1 librt.so.1(GLIBC_2.2) libsmime3.so libsnappy.so.1 libstdc++.so.6(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.5)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.14)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.18)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.19)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.20)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.22)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(gcc6-c++|libstdc++6) libvpx.so.6 libwebp.so.7 libwebpdemux.so.2 libwebpmux.so.3 libxcb.so.1 libz.so.1 libz.so.1(ZLIB_1.2.0) libz.so.1(ZLIB_1.2.2) qtwebengine[=5.13.0-1mamba]
RPM requirements:ldconfig glibc libGL.so.1(libGL-fglrx-legacy-X11|libGL-fglrx-X11|libGL-Mesa-dri|libGL-Mesa-dri|libGL-nvidia-X11|libGL-nvidia-X11|libGL-nvidia_304-X11|libGL-nvidia_304-X11|libGL-nvidia_340-X11|libGL-nvidia_340-X11|VirtualBox) libQt5Core libQt5Designer libQt5Gui libQt5Network libQt5Positioning libQt5PrintSupport libQt5Qml libQt5Quick libQt5QuickWidgets libQt5WebChannel libQt5Widgets libQt5Xml libX11 libXcomposite libXcursor libXdamage libXext libXfixes libXi libXrender libXScrnSaver libXtst libalsa glibc libdbus glibc libevent6 libexpat libfontconfig libfreetype libgcc libharfbuzz libjpeg-turbo liblcms2 glibc libminizip libnspr libnss libopus libpci libnspr libpng glibc libre2 glibc libnss libsnappy libstdc++.so.6(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.5)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.14)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.18)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.19)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.20)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.22)(gcc6-c++|libstdc++6) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(gcc6-c++|libstdc++6) libvpx libwebp libxcb libz qtwebengine
Required by:amarok(i586) blogilo(i586) kalgebra(i586) kdepim-runtime(i586) kdevelop(i586) kphotoalbum(i586) ktp-text-ui(i586) libakregator(i586) libblogilo(i586) libcalamares(i586) libkdepim-addons(i586) libkdeplasma-addons(i586) libkgapi(i586) libkgeomap(i586) libkmail(i586) libkonqueror(i586) libkontact(i586) libksieve(i586) libksysguard(i586) libmarble(i586) libQt5WebEngine-devel(i586) marble(i586) messagelib(i586) parley(i586) qt-creator(i586)
Build required by:
Filenames:/usr/lib/libQt5WebEngine.so.5 /usr/lib/libQt5WebEngine.so.5.13 /usr/lib/libQt5WebEngine.so.5.13.0 /usr/lib/libQt5WebEngineCore.so.5 /usr/lib/libQt5WebEngineCore.so.5.13 /usr/lib/libQt5WebEngineCore.so.5.13.0 /usr/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5 /usr/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5.13 /usr/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5.13.0 /usr/lib/qt5/bin/qwebengine_convert_dict /usr/lib/qt5/libexec/QtWebEngineProcess /usr/lib/qt5/plugins/designer/libqwebengineview.so /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/AlertDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/AuthenticationDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/ColorDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/ConfirmDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/FilePicker.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/Menu.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/MenuItem.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/MenuSeparator.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/PromptDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/ToolTip.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/TouchHandle.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/TouchSelectionMenu.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls1Delegates/qmldir /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/AlertDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/AuthenticationDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/ConfirmDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/Menu.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/MenuItem.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/MenuSeparator.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/PromptDialog.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/ToolTip.qml /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/information.png /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/qmldir /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/Controls2Delegates/question.png /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/libqtwebengineplugin.so /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/plugins.qmltypes /usr/lib/qt5/qml/QtWebEngine/qmldir

[repositories] devel: [groups] [packages] [maintainers] [changelog]

Automatically generated by distromatic.