[repositories] milestone1-contrib: [groups] [packages] [maintainers] [changelog]

 libbonoboui: User Interface library for libbonobo

Name:libbonoboui
Release:2.24.3-1mamba
Architecture:i586
Group:Graphical Desktop/Libraries/GNOME
Description:User Interface library for libbonobo.
Size:1.23 MB
Download:libbonoboui-2.24.3-1mamba.i586.rpm
Source RPM:libbonoboui
Provides:libbonobo.so libbonoboui-2.so.0 libbonoboui[=2.24.3-1mamba]
Requires:/sbin/ldconfig /sbin/ldconfig libICE.so.6 libORBit-2.so.0(ORBit2|ORBit2) libORBitCosNaming-2.so.0(ORBit2|ORBit2) libSM.so.6 libX11.so.6 libXau.so.6 libXcomposite.so.1 libXcursor.so.1 libXdamage.so.1 libXdmcp.so.6 libXext.so.6 libXfixes.so.3 libXi.so.6 libXinerama.so.1 libXrender.so.1 libart_lgpl_2.so.2(libart_lgpl|libart_lgpl) libatk-1.0.so.0(libatk|libatk) libaudiofile.so.0(libaudiofile|libaudiofile) libavahi-client.so.3 libavahi-common.so.3 libavahi-glib.so.1 libbonobo-2.so.0(libbonobo|libbonobo) libbonobo-activation.so.4(libbonobo|libbonobo) libbonoboui-2.so.0(libbonoboui|libbonoboui) libc.so.6 libc.so.6(GLIBC_2.0) libc.so.6(GLIBC_2.1.3) libc.so.6(GLIBC_2.2) libcairo.so.2(libcairo|libcairo) libcrypto.so.0.9.8(libopenssl|libopenssl) libdbus-1.so.3(libdbus|libdbus) libdbus-glib-1.so.2(libdbus-glib|libdbus-glib) libdl.so.2 libesd.so.0(libesound|libesound) libexpat.so.1 libfontconfig.so.1 libfreetype.so.6(libfreetype|libfreetype|libfreetype) libgailutil.so.18 libgcc_s.so.1 libgconf-2.so.4(GConf|GConf) libgdk-x11-2.0.so.0(libgtk|libgtk) libgdk_pixbuf-2.0.so.0(libgdk-pixbuf|libgtk|libgtk) libgio-2.0.so.0(libglib|libglib) libglade-2.0.so.0(libglade|libglade) libglib-2.0.so.0(libglib|libglib) libglitz.so.1 libgmodule-2.0.so.0(libglib|libglib) libgnome-2.so.0(libgnome|libgnome) libgnomecanvas-2.so.0(libgnomecanvas|libgnomecanvas) libgnomevfs-2.so.0(libgnome-vfs|libgnome-vfs) libgobject-2.0.so.0(libglib|libglib) libgthread-2.0.so.0(libglib|libglib) libgtk-x11-2.0.so.0(libgtk|libgtk) libm.so.6 libnsl.so.1 libpango-1.0.so.0(libpango|libpango) libpangocairo-1.0.so.0(libpango|libpango) libpangoft2-1.0.so.0(libpango|libpango) libpixman-1.so.0(libpixman|libpixman|libpixman) libpng12.so.0(libpng|libpng12) libpopt.so.0 libpopt.so.0(LIBPOPT_0) libpthread.so.0 libresolv.so.2 librt.so.1 libselinux.so.1 libssl.so.0.9.8(libopenssl|libopenssl) libstdc++.so.6 libutil.so.1 libxcb-render-util.so.0 libxcb-render.so.0 libxcb-xlib.so.0 libxcb.so.1 libxml2.so.2(libxml2|libxml2) libz.so.1(libz|libz)
RPM requirements:ldconfig libICE libORBit-2.so.0(ORBit2|ORBit2) libORBitCosNaming-2.so.0(ORBit2|ORBit2) libSM libX11 libXau libXcomposite libXcursor libXdamage libXdmcp libXext libXfixes libXi libXinerama libXrender libart_lgpl_2.so.2(libart_lgpl|libart_lgpl) libatk-1.0.so.0(libatk|libatk) libaudiofile.so.0(libaudiofile|libaudiofile) libavahi libbonobo-2.so.0(libbonobo|libbonobo) libbonobo-activation.so.4(libbonobo|libbonobo) libbonoboui-2.so.0(libbonoboui|libbonoboui) glibc libcairo.so.2(libcairo|libcairo) libcrypto.so.0.9.8(libopenssl|libopenssl) libdbus-1.so.3(libdbus|libdbus) libdbus-glib-1.so.2(libdbus-glib|libdbus-glib) glibc libesd.so.0(libesound|libesound) libexpat libfontconfig libfreetype.so.6(libfreetype|libfreetype|libfreetype) libgtk libgcc libgconf-2.so.4(GConf|GConf) libgdk-x11-2.0.so.0(libgtk|libgtk) libgdk_pixbuf-2.0.so.0(libgdk-pixbuf|libgtk|libgtk) libgio-2.0.so.0(libglib|libglib) libglade-2.0.so.0(libglade|libglade) libglib-2.0.so.0(libglib|libglib) libglitz libgmodule-2.0.so.0(libglib|libglib) libgnome-2.so.0(libgnome|libgnome) libgnomecanvas-2.so.0(libgnomecanvas|libgnomecanvas) libgnomevfs-2.so.0(libgnome-vfs|libgnome-vfs) libgobject-2.0.so.0(libglib|libglib) libgthread-2.0.so.0(libglib|libglib) libgtk-x11-2.0.so.0(libgtk|libgtk) glibc libpango-1.0.so.0(libpango|libpango) libpangocairo-1.0.so.0(libpango|libpango) libpangoft2-1.0.so.0(libpango|libpango) libpixman-1.so.0(libpixman|libpixman|libpixman) libpng12.so.0(libpng|libpng12) libpopt glibc libselinux libssl.so.0.9.8(libopenssl|libopenssl) libstdc++6 glibc libxcb-util libxcb libxml2.so.2(libxml2|libxml2) libz.so.1(libz|libz)
Required by:abiword(i586) atomix(i586) awn-extras-applets(i586) bluefish(i586) brasero(i586) cheese(i586) dasher(i586) ddccontrol-gui(i586) dia(i586) distcc-monitor(i586) DVDStyler(i586) ekiga(i586) evolution(i586) evolution-exchange(i586) gconf-editor(i586) genius(i586) gimp(i586) gnome-device-manager(i586) gnome-panel(i586) gnome-pilot(i586) gnome-sharp(i586) gnucash(i586) libbonoboui(i586) libbonoboui-devel(i586) libdvtitler(i586) libeel(i586) libgail-gnome(i586) libgal(i586) libgnome-panel(i586) libgnomedb(i586) libgnomedb-devel(i586) libgnomeui(i586) libgnomeuimm(i586) libgoffice(i586) libgraphviz(i586) libgtkhtml3(i586) linsmith(i586) mdbtools(i586) monkey-bubble(i586) nautilus(i586) nautilus-cd-burner(i586) planner(i586) python-gnome(i586) python-gnome-desktop(i586) python-gnome-extras(i586)
Build required by:
Filenames:/usr/lib/bonobo /usr/lib/bonobo-2.0/samples/bonobo-sample-controls-2 /usr/lib/bonobo/servers /usr/lib/bonobo/servers/Bonobo_Sample_Controls.server /usr/lib/bonobo/servers/CanvDemo.server /usr/lib/libbonoboui-2.so.0 /usr/lib/libbonoboui-2.so.0.0.0 /usr/lib/libglade/2.0/libbonobo.a /usr/lib/libglade/2.0/libbonobo.la /usr/lib/libglade/2.0/libbonobo.so /usr/share/gnome-2.0/ui/Bonobo_Sample_Container-ui.xml /usr/share/gnome-2.0/ui/Bonobo_Sample_Hello.xml /usr/share/gnome-2.0/ui/bonobo-browser.xml /usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/am/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/as/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/bn_IN/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/br/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/cy/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/dz/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/en@shaw/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/en_CA/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/gu/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ka/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/kn/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ku/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/li/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/mai/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/mg/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/mn/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ne/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/nso/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/or/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ps/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/si/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sr@ije/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/xh/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/yi/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo /usr/share/locale/zu/LC_MESSAGES/libbonoboui-2.0.mo

[repositories] milestone1-contrib: [groups] [packages] [maintainers] [changelog]

Automatically generated by distromatic.